میان لوازم فلزی و چوبی تضاد ایجاد کنید

اگر فضای در خانه شما سرد و بی روح به نظر میرسد برای گرم کردن آن از عناصر طبیعی مانند چوب یا گل و گیاه کمک بگیرید. حتی در فضایی که به سبک مدرن طراحی شده نیز می توان از گل و گیاه استفاده کنید نکته مهم این است که باید تعادل را رعایت کنید. یک گلدان گل در آشپزخانه ای مدرن بسیار . برای خانه های سنتی هم که چوب در دکوراسیون آنها به میزان زیاد به کار رفته استفاده از گل و گیاه فضا را شاداب تر خواهد کرد.

ما را در شبکه های مجازی همراه کنید :   .