روی یک دیوار تمرکز کنید

یکی از دیوارهای خانه خود را انتخاب آن را کاغذ دیواری یا رنگی متفاوت کنید تا بیشتر به چشم آید مرکز توجه به خانه شما شود. اتاق های کوچکتر می توانید به جای دیوار سقف را برای این کار انتخاب کنید این روش باعث می شود که علاوه بر زیبایی فضا چشم ها به سمت بالا حرکت کنند و فضا بزرگتر به چشم آید.

ما را در شبکه های مجازی همراه کنید :   .