مد را دنبال کنید اما زیاده روی نکنید

اگر از طرحی که تازگی ها مد شده خوشتان آمده است و دوست دارید در دکوراسیون خود از آن استفاده کنید شما را منع نمی کنیم. اما در این کار زیاده روی نکنید و سعی کنید چنین تغییراتی را در ابعاد کوچک به فضا بدهید.

ما را در شبکه های مجازی همراه کنید :   .